Kontakt

Wydawnictwo Eurosystem

ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (22) 822 20 16, fax (22) 823 78 83
e-mail: eurosys@pro.onet.pl

 

 

Redakcje:

MICE Poland

mice@micepoland.com.pl

Praktyka Lekarska, Żyj zdrowo i aktywnie

zdrowo@eurosys.pl

Wiadomości Turystyczne

redakcja@wiadomosciturystyczne.pl

Forum Samorządowe

redakcja@forumsamorzadowe.pl

Bezpieczeństwo Publiczne

redakcja@bezpieczenstwopubliczne.pl


Dział reklamy:

Jagoda Walczak, dyrektor

j.walczak@2eurosys.pl

Dział prenumeraty:

prenumerata@2eurosys.pl