Kontakt

Wydawnictwo Eurosystem

ul. Zadumana 3/5 lok. 163, 02-206 Warszawa
tel. (22) 822 20 16
e-mail: eurosys@pro.onet.pl

 

 

Redakcje:

MICE Poland

mice@micepoland.com.pl

Wiadomości Turystyczne

redakcja@wiadomosciturystyczne.pl

Forum Samorządowe

redakcja@forumsamorzadowe.pl

 

Dział reklamy:

Jagoda Walczak, dyrektor

j.walczak@2eurosys.pl

Dział prenumeraty:

prenumerata@2eurosys.pl